شماره‌ی پانزدهم، فرودین‌ماه ۱۳۹۳

اين شماره‌ي مجله شفاهي در بيست و هفتم فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با موضوعات زير برگزار شد:

شماره‌ی دهم، آبان‌ماه ۱۳۹۲

اين شماره‌ي مجله شفاهي در بیست و نهم آبان‌ماه ۱۳۹۲ با موضوعات زير برگزار شد:

۲۹
آبان ۱۳۹۲
نویسنده
دسته‌ها ۱۳۹۲ آرشیو مجله
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه