شماره‌ی هفدهم، مهر‌ماه ۱۳۹۳

اين شماره‌ي مجله شفاهي در سی‌ام مهر‌ماه ۱۳۹۳ با موضوعات زير برگزار شد:

دیدگاه‌ها بسته است.