شماره‌ی بیست و دوم، فروردین ۱۳۹۴

اين شماره‌ي مجله شفاهي در دوم ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با موضوعات زير برگزار شد:

۱۶
تیر ۱۳۹۴
نویسنده
دسته‌ها آرشیو مجله ۱۳۹۴
دیدگاه‌ها 3 دیدگاه

شماره‌ی بیست و یکم، بهمن و اسفند‌ماه ۱۳۹۳

اين شماره‌ي مجله شفاهي در سيزدهم اسفند‌ماه ۱۳۹۳ با موضوعات زير برگزار شد:

 • فضاي خطوط در صفحه

  آرش رستگار (ويدئوهاي اين بخش براي قراردهي بر روي سايت هنوز آماده نشده اند.)

  img

 • يک خرمن مثلث: مقدمه‌اي بر نظريه‌ي فضاهاي جبري، بخش ۱

  ايمان ستايش (دريافت ويدئو: حجم کم يا کيفيت بالا، مشاهده‌ي ويدئو)

  img

 • يک خرمن مثلث: مقدمه‌اي بر نظريه‌ي فضاهاي جبري، بخش ۲

  ايمان ستايش (دريافت ويدئو: حجم کم يا کيفيت بالا، مشاهده‌ي ويدئو)

  img

 • فضاهاي پيمانه‌اي در هندسه‌جبري

  Rahul Pandharipande (ويدئوهاي اين بخش براي قراردهي بر روي سايت هنوز آماده نشده اند.)

  img

۱۶
تیر ۱۳۹۴
نویسنده
دسته‌ها آرشیو مجله ۱۳۹۳
دیدگاه‌ها ۱ دیدگاه

شماره‌ی بیستم، دی‌ماه ۱۳۹۳

اين شماره‌ي مجله شفاهي در اول بهمن‌ماه ۱۳۹۳ با موضوعات زير برگزار شد:

۱۵
تیر ۱۳۹۴
نویسنده
دسته‌ها آرشیو مجله ۱۳۹۳
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه

شماره‌ی نوزدهم، آذرماه ۱۳۹۳

اين شماره‌ي مجله شفاهي در سوم دي‌ماه ۱۳۹۳ با موضوعات زير برگزار شد:

۱۵
تیر ۱۳۹۴
نویسنده
دسته‌ها آرشیو مجله ۱۳۹۳
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه
برچسب‌ها

شماره‌ی هجدهم، آبان‌ماه ۱۳۹۳

اين شماره‌ي مجله شفاهي در بیست و هشتم آبان‌ماه ۱۳۹۳ با موضوعات زير برگزار شد:

۱۷
آذر ۱۳۹۳
نویسنده
دسته‌ها آرشیو مجله ۱۳۹۳
دیدگاه‌ها 3 دیدگاه

شماره‌ی هفدهم، مهر‌ماه ۱۳۹۳

اين شماره‌ي مجله شفاهي در سی‌ام مهر‌ماه ۱۳۹۳ با موضوعات زير برگزار شد:

شماره‌ی شانزدهم، اردیبهشت ۱۳۹۳

اين شماره‌ي مجله شفاهي در سی و یکم ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۳ با موضوعات زير برگزار شد، اما هنوز ویدئو‌های این شماره برای سایت آماده نشده اند.

 • شبکه‌های نورونی بازگشتی: گذشته، حال و آینده (عبدالحسین عباسیان)

 • تزویج نورون‌ها (محمدرضا رزوان)

 • تشکیل الگو (مرتضی فتوحی)

۱۷
آذر ۱۳۹۳
نویسنده
دسته‌ها آرشیو مجله ۱۳۹۳
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه

شماره‌ی پانزدهم، فرودین‌ماه ۱۳۹۳

اين شماره‌ي مجله شفاهي در بيست و هفتم فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با موضوعات زير برگزار شد:

شماره‌ی چهاردهم، اسفند‌ماه ۱۳۹۲

اين شماره‌ي مجله شفاهي در بيست و یکم اسفند‌ماه ۱۳۹۲ با موضوعات زير برگزار شد:

۲۱
اسف ۱۳۹۲
نویسنده
دسته‌ها آرشیو مجله ۱۳۹۲
دیدگاه‌ها 2 دیدگاه

شماره‌ی سیزدهم، بهمن‌ماه ۱۳۹۲

اين شماره‌ي مجله شفاهي در سی‌ام بهمن‌ماه ۱۳۹۲ با موضوعات زير برگزار شد:

۲۸
بهم ۱۳۹۲
نویسنده
دسته‌ها آرشیو مجله ۱۳۹۲
دیدگاه‌ها ۱ دیدگاه