شماره‌ی هجدهم، آبان‌ماه ۱۳۹۳

اين شماره‌ي مجله شفاهي در بیست و هشتم آبان‌ماه ۱۳۹۳ با موضوعات زير برگزار شد:

۱۷
آذر ۱۳۹۳
نویسنده
دسته‌ها ۱۳۹۳ آرشیو مجله
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته است.